• سعید ساداتی   saied_sadati@

    1400/02/27 ساعت 13:48

    به نامزدهای انتخاباتی پیشنهاد می‌کنم از امروز تا روز اعلام نتایج، از دست کردن ساعت، انگشتر و هرگونه لوازم اینچنینی اجتناب کنند!