• جام جم آنلاین   jamejamCPI@

    1400/02/27 ساعت 10:14

    قتل #بابک_خرمدین کارگردان #سینما
    سرپرست دادسرای جنایی تهران
    جسد بابک خرمدین،#کارگردان سینما در اکباتان پیدا شده و در تحقیقات به عمل آمده پدر و مادر این کارگردان دستگیر و به #قتل اعتراف کردند
    پدر ایشان با او اختلاف داشته و ابتدا او را بیهوش و بعد جسد را با چاقو تکه تکه کرده است