• روباه نارنجی نشسته بود روی تاب و همین‌طور که بالا و بالاتر تا دل آسمان تاب می‌خورد، فریاد کشید: «خوشحالی یک روباه است که نشسته روی تاب، خوشحالی یک پرتقال گنده‌ی نارنجی است، خوشحالی یعنی کیک هویج. اصلا خوشحال‌ترین‌ها توی تمام دنیا نارنجی هستند.»

    از #کتاب خوشحالی یک روباه است