• مدت‌هاست دارم به رفتن به یک سیاره‌ی دیگر فکر می‌کنم. هنوز در این باره چندان مطمئن نیستم.
    می‌دانم که احمقانه است و شاید غیرممکن؛ اما دوست دارم بپرم توی یک سفینه‌ی فضایی شبیه موز و بگویم «بای بای زمین».
    بعد هم اینجا را ترک کنم.

    از #کتاب ما در فضا هستیم
    #کتاب_کودک
    #کتاب_نوجوان