• ریحانه یاسینی   RsYasini@

    1400/02/25 ساعت 17:48

    #علی_لاریجانی درسخنرانی بعد از ثبت‌نام دقیق و شفاف مواضعش از اقتصاد تا سیاست‌خارجی بیان کرداما نه با بیانی قوی. #ابراهیم_رئیسی فقط گفت نمی‌خواستم بیام وبه هیچ برنامه ومصداقی اشاره نکرد.اما باپیشرف چشمگیر از۹۶،چنان مسلط وقدرتمندصحبت می‌کردکه به راحتی میتونه رای توده مردم جلب کنه