• محمدرضا نوروزپور   noroozpour@

    1400/02/25 ساعت 17:08

    قطع دست‌های جنایتکار صهیونیسم که آلوده به خون کودکان مظلوم و بی‌پناه فلسطین است، تنها با اتحاد جهان اسلام و حمایت آزادگان جهان از قدس شریف و این ملت مظلوم رنج کشیده میسر می‌شود.
    #غزه #فلسطین