• در مقابل «دین حقیقت» یک «دین هویت» هم داریم که نتیجه قرائت غیرعقلانی و غیراخلاقی از دین است و کشتن وحشیانه ۱۲۲ مسلمان اهل سنت از جمله دهها کودک در فلسطین(#غزه) توسط صهیونیستها و کشتن ۸۲ مسلمان شیعه از جمله دهها کودک در افغانستان (#کابل) توسط داعشی‌ها از همین قرائت بر می‌خیزد.