• حسین امامی   Meshkan2@

  1400/02/25 ساعت 22:27

  با توجه به آغاز فراگیر واکسیناسیون کرونا مشخص شد که برخی از مراکز بهداشت گنجایش پذیرش این همه جمعیت را ندارند. مثل #ارشاد روبروی #حسینیه_ارشاد
  پیشنهاد:
  ۱- مانند انتخابات از مدارس و فضای باز آن استفاده کنید.
  ۲- مصلای تهران را هم برای واکسیناسیون خودرویی اختصاص دهید.
  @drjahanpur