• محمد علی باقری   alibagheri1345@

    1400/02/25 ساعت 10:03

    آیا آقای رئیسی قبل از اعلام داوطلبی در انتخابات، به منظور پرهیز از قرار گرفتن در موقعیت «تعارض منافع»، از ریاست قوه قضائیه استعفا می‌دهد، یا از منظر قاضی‌القضاتی به مبارزه انتخاباتی با رقبا می‌پردازد؟