• سعید ساداتی   saied_sadati@

    1400/02/25 ساعت 18:40

    اینکه گفتند ستاری با رییس دولت اصلاحات میره ثبت نام ۲ تا دروغ داشت.
    اولا ستاری کرونا داره و قرنطینه است
    دوما گروه خونی ستاری اساسا به خاتمی نمی‌خوره