• محمد علی باقری   alibagheri1345@

    1400/02/24 ساعت 13:13

    صدا و سیما که ثبت نام هر سردار درجه چندم و وزیر و نماینده مجلس سابق و گمنامی را به شکل زنده پوشش می‌دهد، هیچ اشاره‌ای به ثبت نام مصطفی تاج‌زاده، نکرد.