• راضیه علیپور   AlipourRazieh@

    1400/02/23 ساعت 01:40

    عمیقا معتقدم که روحانی بدشانس‌ترین رئیس‌جمهور ایران تاکنون بوده است؛ اتفاقاتی در دوره‌ ایشان افتاد که در هر دولت دیگری رخ میداد، برون‌داد بهتری نداشت