• زهرا ماهری   GadflyM@

    1400/02/21 ساعت 13:07

    یکی زنگ زد بهم گفت سلام من فلانی‌ام فوق لیسانس روان‌شناسی دارم دکترا هم قبول شدم! و تا آخر مکالمه یکی درمیان حرفش همین قبولی دکترا بود.
    خب چه کنم زن؟