• مرجان اسلامی فر   marjaneslamifar@

    1400/02/21 ساعت 11:12

    واقعا باعث تاسفه؛ بند۶ برگه A۴ که تو آسانسور بیمارستان امیراعلم (بیمارستان تخصصی گوش،حلق و بینی) نصب شده

    ۶)اگر کلید‌ها کار نمی‌کنند فریاد بکشید تا بالاخره کسی متوجه حضور شما در کابین شود. حتی می‌توانید با آتشنشانی تماس بگیرید.
    #بیمارستان
    #وزارت_بهداشت