• مهدی قاسمی   MHGhasemi@

    1400/02/21 ساعت 21:17

    دوستانی که می‌فرمودند واکسن نمی‌خواهیم حاضرند ده دقیقه در این جمع بایستند؟!
    عکاسان و فیلمبردارانی هستند که هر روز از صبح تا عصر در همین فاصله کار میکنند …