• مهدی قاسمی   MHGhasemi@

    1400/02/21 ساعت 23:50

    خواندن یادداشت بسیار خوب حسین عزیز درباره‌ی ماجرای واکسن خبرنگاران رو به شدت توصیه میکنم؛ کامل و صادقانه