• آریا جعفری   Aryakayak@

    1400/02/21 ساعت 05:36

    آقای #افشین_پیروانی امشب با قسم مدعی شد این آقا با ماسک ویژه باشگاه #پرسپولیس هوادارن و در‌مورد اینکه ایشون اونجا چیکار داشت طفره رفت.ایشون چه هواداریه که بازیکنان کامل میشناختنش و ازش حرف شنوی داشتند!حتی در آخر موقع خارج کردن همه حتی رسانه‌ها از سالن ایشون کماکان کنار تیم بود!