• خبرنگار #روزنامه_شرق از تخلفات #قالیباف در دوران شهرداری تهران سئوال می‌کند، #حناچی می‌گوید اگر رییس قوه نبود دستم بازتر بود. خبرنگار می‌پرسد،ترس دارید ، حناچی می‌گوید وظیفه داریم حرمت روسای قوا را نگه داریم.
    با این نگرش می‌توان با فساد مقابله کرد؟ #قوه_قضاییه کجاست؟