• محمد علی باقری   alibagheri1345@

    1400/02/20 ساعت 21:48

    آقای کدخدایی! به عنوان یک حقوقدان توضیح دهید به چه استنادی یک وزارتخانه در برابر ابلاغ رییس جمهور، موظف به اجرای مصوبه شورای نگهبان دایر بر وضع مقرراتی فراتر از قانون است؟
    شما قانونا حق ندارید ثبت نام کنندگان براساس قانون در وزارت کشور را از فهرست داوطلبان انتخابات حذف کنید.