• محسن معتمدکیا   motamedkia@

    1400/02/19 ساعت 00:35

    تبریک به علی غفار دوست و همکار کاربلدم برای انتخاب بعنوان مدیر رسانه‌ای #استقلال.در این سالها که برخی انتخابهای شگفت‌انگیز،آینده فوتبال‌ ما را ترسناک‌تر از همیشه کرده انتخاب فردی باسواد،سالم و کاردرست مثل غفار در یکی از دو تیم مهم کشور امیدبخش است.تبریک به فوتبال ایران!
    @Mani_gh