• با حاجی دلیگانی صحبت کردم،از طرحی با امضای ۵۰نماینده خبر دادتاپرونده مذاکرات از #ظریف گرفته بشه وبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی سپرده بشه،ضمنا گفت نماینده‌ها قصد دارند، #بانک_مرکزی رو محدودکنندتااجازه بازارسازی برای تعدیل نرخ ارز رونداشته باشه،رسما میخوان حکومت نظامی اعلام کنند