• مهدی قاسمی   MHGhasemi@

    1400/02/19 ساعت 20:13

    عکاسی و فیلمبرداری مطبوعاتی دورکاری ندارد!
    بنده در اولویت #واکسن نیستم؛ همینطور خبرنگاری که دورکار است و یا بصورت محدود به مجلس و ریاست جمهوری میرود نیز.
    اما واقعا کسانی که دوش به دوش کادر درمان و نیروهای آرامستان‌ها و مردم داغدیده تاریخ هولناک را ثبت کردند هم در اولویت نیستند؟!