• ماشاالله عظیمی عضو سابق شورای بورس ادعا کرده به علت خستگی از شورا خداحافظی کرده
    خوبه این خسته‌ها از بیان واقعیت خسته نشوند
    واقعیت این است که عظیمی در انتخابات اتاق تعاون رای نیاورده و برکنار شده
    به هر حال خوبه که خسته‌ها به هر بهانه‌ای از بورس می‌روند