• محمد علی باقری   alibagheri1345@

    1400/02/18 ساعت 23:45

    قرار بود شورای نگهبان، مدافع انتخابات آزاد و حافظ حقوق ملت در برابر دست اندازی احتمالی حاکمان باشد.
    بعد از چهار دهه، نگهبانان، کابوس انتخابات آزاد شده‌اند.
    #از_چه_نگهبانی_میکنید