• مواجهه با #ارزپاشی دردولت‌های مختلف:
  محمودبهمنی:۱۶۰میلیارددلار(اصولگرا)
  ولی اله سیف:۳۵میلیارددلار(میانه رو)
  عبدالناصرهمتی:منفی ۱میلیارددلار(اصلاح طلب)
  صلاحیت بهمنی برای مجلس تایید و ازش تقدیر میشه
  سیف رو دادگاهی میکنند
  همتی رو تهدید که نرخ ارز نباید پایین بیاد
  جلل الخالق