• محمدرضا نوروزپور   noroozpour@

    1400/02/17 ساعت 14:20

    #فلسطین صرفاموضوعی اسلامی یا سیاسی نیست. فلسطین یک مسئله انسانی است. لذا آرمان فلسطین آرمانی محدود به یک جغرافیاو یک دین و یک نژاد نیست و آرمانی به وسعت انسانیت است. امام خمینی(ره) با اعلام #روز_جهانی_قدس، آرمان فلسطین را برای همیشه تاریخ به چالشی برای وجدانهای بیدار تبدیل کرد.