• محمد علی باقری   alibagheri1345@

    1400/02/16 ساعت 15:13

    فیلتر کردن داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در مرحله ثبت نام، بدون وجود قانون، شدنی نیست. شورای نگهبان صرفا با تایید مصوبات مجلس می‌تواند در روند قانون گذاری تاثیر بگذارد.
    مصوبه و ابلاغیه اخیر شورای نگهبان برای دولت حجیت قانونی ندارد و دولت وظیفه‌ای نسبت به اجرای آن ندارد.