• حسین امامی   Meshkan2@

    1400/02/16 ساعت 01:26

    از مهربانی خداوند غافل نشویم. بهترین دعا برای خود و دیگران در #شب_قدر طلب عافیت است. در روایت‌ها آمده است که همه دعاها را به همراه عافیت بخواهید.
    خدایا در همه کارها به ما عافیت بده. عافیت جسم و جان و روح و اخلاق و دین و دنیا و آخرت را نصیب همه ما بگردان.
    آمین یا رب العالمین!