• تادیروز که قیمت #ارز کمی پایین کشیده بود،با نماینده‌ها که تماس میگرفتی،فریاد وا اسلاماسرمیدادند که دولت و بانک مرکزی در حال ارزپاشی است،هرچقدرکارشناس‌ها توضیح دادند که انتظارات تورمی است،قبول نمی‌کردند،امروز که #دلار به خاطر اخبار وین کشید بالا،صداشون درنمیاد،اینقدر وقیحند.