• عباس رضایی ثمرین   AbbasRezaeiS@

    1400/02/15 ساعت 21:32

    آقایان روسای قوای سه‌گانه! با این روند توسعه صلاحیت‌ها و اختیارات که شورای محترم نگهبان در پیش گرفته، هیچ اختلاف سیاسی تاکید می‌کنم هیچ اختلاف سیاسی اینقدر اهمیت ندارد که یک صدا در مقابل این رویه بدعت‌آمیز و خطرناک نایستید!