• محمد علی باقری   alibagheri1345@

    1400/02/15 ساعت 14:56

    ظاهرا عجایب انتخابات پیش‌رو را پایانی نیست.
    بنابر اظهارات عضو شورای نگهبان، آن شورا در مقام قانون‌گذاری، مقرر کرده که داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، حداقلی از مدرک تحصیلی و سوابق مدیریتی داشته و در محدوده سنی خاصی باشند؟!
    حضرات! در کسب مطلوب، لطفا ظواهر قانونی را رعایت کنید.