• افرادی که تصور میکنند، موضوع #دستکاری_بودجه صحت نداشته و حاشیه سازی رسانه‌های اصولگرا، گفتگوی #خضریان رو بخونند.علی خضریان در این گفتگو رسما اشاره می‌کنه که #قالیباف و #نادران بدون اطلاع نماینده‌ها برای ۲۸۰هزارمیلیارد تومان منابع بودجه،شخصا تصمیم گرفتند. https://eghtesadonline.com/n/۲eAe