• حقوق حیوانات در ایران   IRANIMALRIGHTS@

    1400/02/14 ساعت 11:38

    از شلاق تا مرگ، ثمره ورود چهار گورخر جدید در زندانی تزیین شده به نام باغ وحش صفادشت

    زجر، اسارت و تجارت حیوانات بی‌گناه را متوقف کنید.

    #zoo @zsllondonzoo@zooberlin
    #باغ_وحش #باغ_وحش_صفادشت