• #همتی از برخوردهای سیاسی مجلس با کاهش نرخ ارز انتقاد و تعدیل نرخ ارز رو طییعی دونسته، اما مجلس از طریق #دستکاری_بودجه همچنین سنگ اندازی در مسیر کاهش #نرخ_ارز تلاش می‌کنه ازمشکلات اقتصادی مردم در #انتخابات بهره برداری کنه.مجلس کاهش نرخ ارز بیش از ۲درصد رو ممنوع کرده.بیچاره مردم..