• مرجان اسلامی فر   marjaneslamifar@

    1400/02/14 ساعت 13:18

    توضیح توئیت: شرکت پژو با خرید اوپل در سال ۲۰۱۷ بازار امریکا را نشانه گرفت و با سرمایه گذاری و برنامه ریزی بلندمدت تا سال ۲۰۲۶ می‌خواهد سهم بالایی را از بازار امریکا بگیرد.