• عباس رضایی ثمرین   AbbasRezaeiS@

    1400/02/13 ساعت 20:54

    بعنوان شریک زندگی شهادت میدم که در مواجهه با کرونا یکی از رعایت‌کن‌ترین، حساس‌ترین و دهن‌سرویس‌کن‌ترین آدم‌های اطرافم فهیمه بود و وقتی تستش مثبت شده برای من شخصا معناش اینه که هیچ کسی در امان نیست، فلذا مراقب باشید بزرگواران، رعایت کنید.