• ابراهیم شکوری   ShakouriEbrahim@

    1400/02/13 ساعت 04:00

    در سکوت کار کن ، موفقیت به اندازه کافی سرو صدا میکند . رمز موفقیت پرسپولیس تا به این لحظه اتحاد و همدلی بوده است . وارد جنگ رسانه‌ای دشمنان نشوید و اگر تا به امروز رضایت داشته‌اید ، به مدیریت اعتماد کنید . #پرسپولیس