• مرجان اسلامی فر   marjaneslamifar@

    1400/02/13 ساعت 18:27

    دیروز با یکی از مدیرای #پژو تو فرانسه در مورد برگشت این خودروساز به ایران صحبت می‌کردم؛ با صراحت گفت ما مارگزیده امریکا هستیم و از آنجا که ۴۵۰ میلیون یورو در ایران از دست دادیم، نمی‌خوایم دوباره ریسک کنیم و ترجیح میدیم در بازار ۸۰ برابری امریکا بمونیم