• ناخودآگاه یاد #انتخابات سال ۷۶افتادم.اون سال هم #تندروها زودتر ازموعد فریاد مستانه پیروزی سردادندوخودشون بی رقیب فرض کردند.همه درها روبه روی مردم بستندو نامزدشون روفاتح خطاب کردند.اما مردم #دوم_خرداد از جایی که تصورش رو نمی‌کردند،بهشون ضربه زدند.کسی چه میدونه چی درانتظار ماست …