• سید میعاد صالحی   salehi_sm@

    1400/02/12 ساعت 13:48

    روز معلم، بر تمامی معلمان و اساتید گرانقدر مبارک باد.
    امیدوارم در آینده نزدیک این روز را در حالتی تبریک بگوییم که فشار معیشت کمتر بر دوش این قشر مظلوم که همچون شمع برای تربیت آیندگان میسوزند سنگینی کند.