• مرجان اسلامی فر   marjaneslamifar@

    1400/02/10 ساعت 22:50

    #جهانگیری در کلاب هاوس: وقتی جواب نمیدیم بعضی‌ها پررو‌تر میشن؛ ملت در دوره احمدی نژاد بیشترین صدمه رو دیدند؛ دو تا ۸ سال هم بگذرد باز هم درست نمیشه؛ بنیاد فساد‌ها در دوره احمدی نژاد بود؛ کار احمدی نژاد بدتر ترکمنچای بوده