• مرجان اسلامی فر   marjaneslamifar@

    1400/02/10 ساعت 19:11

    محمد غرضی، وزیر پیشین، به خبرگزاری ایلنا گفت: ۵هزار نفر از فرزندان مسئولان کشور در آمریکا سکونت دارند و دلارهای مردم را بردند و فکر می‌کنند که زندگی می‌کنند اما من مطمئنم که آنها خفت دنیا و آخرت را با خود و پدرانشان حمل می‌کنند.