• انجمن سواد رسانه‌ای ایران   amedialiteracy@

    1400/02/09 ساعت 15:24

    در روزهای گذشته برای برخی از شهروندان تبلیغاتی در فضای مجازی یا پیامک با مضمون «ثبت نام برای دریافت واکسن کرونا» ارسال شده و از شهروندان خواسته می‌شود تا به یک لینک مراجعه کرده و اطلاعات خود را برای ثبت نام و استفاده از واکسن کرونا ثبت کنند

    ۱/۲