• دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

    1400/02/08 ساعت 10:04

    گرده‌افشان‌ها می‌توانند در به حداقل رساندن تأثیر تغییرات اقلیمی بر امنیت غذایی کمک کنند. اما چگونه؟

    از طریق تنوع و گوناگونی که دارند.

    بیشتر بیاموزید
    #climatechange #foodsecurity