• همستر زوئی مرده بود، اما طبق سن‌وسال همسترها، همستر او خیلی هم جوان بود. آیا این می‌توانست یک قتل همستری باشد؟ ولی چه‌کسی یک همستر کوچک بی‌دفاع را به قتل می‌رساند؟
    خدای من، خبیث‌ترین مرد جهان جایی در این کتاب لانه کرده است. اگر جرئت دارید، به خواندن ادامه دهید.

    از #کتاب موش برگر