• سعید ساداتی   saied_sadati@

    1400/02/06 ساعت 11:51

    هنوز برام سواله که این برجام چه منفعتی برای آقایون داره که بخاطرش حتی حاضرن روی خون حاجی قاسم هم پا بذارن؟

    #ظریف