• دیمترودون‌ها جانورانی بودند که روی پشت‌شان بادبان داشتند.
    باله‌های بادبان‌شکل آن‌ها احتمالا شبیه صفحه‌های خورشیدی به کار می‌رفت، یعنی گرمای خورشید را جذب می‌کرد.

    از #کتاب چراهای شگفت‌انگیز ماقبل تاریخ
    #کتاب_کودک
    #کتاب_نوجوان