• مرجان اسلامی فر   marjaneslamifar@

    1400/02/05 ساعت 17:02

    دو روزه اسامی مراکز بهداشت اعلام کردند و گفتند تمام افراد بالای ۶۰ سال به نزدیکترین پایگاه مراجعه کنند و پرونده تشکیل بدن تا در اولویت تزریق واکسن قرار بگیرن.
    به ۴ مرکز بهداشت رفتم؛ هیچکدوم خبر نداشتند و میگن چیزی به ما نگفتند
    #نمکی
    #وزارت_بهداشت