• سید میعاد صالحی   salehi_sm@

    1400/02/05 ساعت 14:13

    #مالکیت_تودرتو و چرخه‌ای و مفاسد ناشی ازآن، انحصار، عدم شفافیت، رانت تعرفه، محصول کم کیفیت، نسل قدیم فناوری، قیمت بالا، مدیران سیاسی و سفارشی و … ازجمله مشکلات صنعت #خودرو به عنوان یکی از پیشرانهای صنایع کشور است که باید در #دولت_جوان_حزب_اللهی اصلاح گردد
    (برنامه ثریا، ۱/۲/۱۴۰۰)