• انجمن حمایت از حقوق کودکان   irsprc2@

    1400/02/04 ساعت 10:59

    فاجعه مرگ ساناز ۱۷ماهه اولین خبر #تجاوز به #کودکان نبود که ما را در بهت فرو برد، اما اخبار #آزار_جنسی کودکان هرگز عادی نمی‌شوند. هر تکرار عمق ‌فاجعه و ضرورت اقدام برای اتمام این آسیب‌ها را بیش‌از‌پیش بر ما روشن می‌سازد. /۱